Webben firar 25 år!

Foto: Veni

Tim Berners-Lee. Foto: Veni

Knappast någon nu levande uppfinnare eller innovatör har haft en större påverkan på mänskligheten än Tim Berners-Lee. Det var han som 1989 publicerade ett dokument där han föreslog något helt nytt.

World Wide Web.

Det var denna innovation som satte igång en snöbollseffekt utan like. Under de 25 år som gått har Tim Berners-Lees skapelse utvecklats till en informationsbank och kommunikationskanal som världen aldrig tidigare skådat. Länkar är idag lika självklara som text. Och många har nog svårt att föreställa sig hur livet skulle fungera utan ett system av domännamn. Det utgör grunden för alla sökmotorer, alla sociala medier, alla appar, alla webbsidor…

Så visst är det en 25-åring väl värd att fira!

I en artikel i Wired skriver Tim Berners-Lee om de kommande 25 åren. Han är oroad över vart webben är på väg. De grundläggande principerna som hittills styrt webben ifrågasätts allt oftare. I takt med att webben blir allt viktigare och mer sammanflätad i alla områden i våra liv, så blir det också allt mer som står på spel. Den som kontrollerar webben kontrollerar rätt mycket.

Ett exempel som Berners-Lee lyfter fram är regeringar som missbrukar sin makt. Censuren har ökat de senaste åren, och NSA-skandalen (och i vårt fall FRA-skandalen) är ett tydligt exempel på att regeringar missbrukar sin makt för tvivelaktiga syften. Massövervakning riskerar att urholka förtroendet för webben.

Ett annat exempel är kriminell aktivitet, bland annat hackerattacker. Och vidare till mer systematiska angrepp och digital krigföring. Allt oftare talar man om ett pågående cyberkrig med många inblandade nationer.

Till det kommer olika tekniska begränsningar, som regeringar och organisationer bygger upp för att tillgodose sina egna syften. Från internetleverantörer som åsidosätter nätneutraliteten och intresseorganisationer som jagar piratkopiering – till länder som stänger in sina medborgare bakom en jättelik brandvägg som bara släpper igenom ”lämpligt” innehåll.

Dessutom pågår en centralisering av makt, där vissa aktörer nästan får en monopolställning – exempelvis inom sök och sociala medier. Stora bolag kan tillföra mycket när det gäller att driva på teknisk utveckling, men vi får inte helt försätta oss i deras våld.

I samband med 25-årsfirandet har Tim Berners-Lee startat en kampanj för att belysa dessa viktiga framtidsfrågor, för att webben ska kunna fortsätta existera enligt de principer som varit så framgångsrika. Läs mer på initiativet på WebWeWant.org.

Om 

Webbutvecklare, entreprenör, kommunikatör, drömmare och diversearbetare. Har drivit egna företag i 15 år. Läs mer om mina tjänster på Smidig Webbyrå.