Gör innehållet på webbplatsen mer intressant

När man tänker efter så är det ju självklart att det man skriver på sin webbplats ska vara intressant för besökarna. Men varför blir det inte alltid så i praktiken? Varför är de flesta webbplatser centrerade kring det egna företaget och de egna produkterna, istället för kring besökarnas behov och problem?

Välj dina förebilder noga

Jag tror att det beror på att de flesta helt enkelt inte ställer sig frågan vad som faktiskt är intressant för besökarna. I värsta fall imiterar man alla andra, som i sin tur inte tänkt så mycket kring vad besökarna vill läsa om. Man kanske har som ett outtalat mål att webbplatsen ska likna webbplatserna för andra företag i samma bransch. Oavsett om de är bra eller inte.

Till och med webbkonsulter och reklambyråer gör ofta samma misstag… Deras egna webbplatser fylls ofta av floskler och kryptiska budskap för att uppfattas som professionella. En reklambyrås webbplats kanske ska vara lite svår… Tyvärr blir det inte så effektivt, särskilt inte om de överför samma ideal till sina klienters webbplatser.

Ett litet test du kan göra är att räkna hur många gånger ordet ”du” eller ”ni” förekommer på er webbplats, jämfört med ordet ”vi”. Det säger en del om hur egocentrisk er nuvarande webbplats är, och om den till största delen handlar om kundernas behov eller om er och era produkter.

Så vad föreslår jag istället?

I grunden handlar det om att du behöver sätta dig in i dina besökares situation, och föreställa dig vad de skulle ha nytta av för slags information. Är det verkligen era produkter som ska stå i fokus redan från början? Ni kanske måste börja hjälpa kunderna att lösa sina problem långt innan ni börjar presentera era produkter.

Det är vad jag försöker göra med den här webbplatsen till exempel. Oavsett om du är en av mina klienter eller inte, så kan du ha mycket nytta av idéerna jag beskriver här. Och om du behöver hjälp med webbutveckling i framtiden så vet du vart du ska vända dig.

7 frågor att ställa innan du börjar skissa på din nya webbplats:

  1. Vad brukar dina kunder vilja prata om när du träffar dem i verkligheten eller pratar med dem i telefon?
  2. Hur ser den typiska kunden ut? Vilka problem har han/hon? Och vilka möjligheter kan du hjälpa kunden att ta vara på?
  3. Vilken situation befinner sig kunden i alldeles innan din nuvarande säljprocess börjar? Med andra ord, i vilket läge skulle du kunna börja hjälpa kunden redan innan han/hon börjat söka efter en lösning?
  4. Vilka sidor på din nuvarande webbplats är mest besökta? Vad kan du dra för slutsatser av det?
  5. Vilka sökord är populära inom din bransch? Undersök både vilka sökord som  besökarna använt för att hitta din nuvarande webbplats, och vilka sökord som är populära på Google (använd exempelvis deras sökordsverktyg som du kommer åt när du skapat ett konto på Google Adwords)
  6. Vilka behov tillfredsställer egentligen era produkter? Vilka problem löser de, eller vilka möjligheter öppnar de? Ni kanske har olika produkter eller produktkategorier som tillfredställer olika behov? Gå gärna djupare i den här frågan, och fundera på varför era kunder har dessa behov – egentligen. Skrapa lite på ytan. Använd sedan 90% av utrymmet i er marknadskommunikation åt att beskriva och delvis tillfredsställa kundernas behov, och bara 10% åt att presentera produkterna. Börja med behoven, avsluta med lösningarna i form av era produkter.
  7. Hur kan ni på ett smidigt sätt utforma övergången från innehållet som beskriver och tillfredställer kundernas behov, till era produkter? Till exempel kanske ni kan skriva artiklar om olika problem som era kunder ofta stöter på, och i slutet av artiklarna länka till en av era produkter, med en kortfattad motivering till varför produkten underlättar för kunden i just det här fallet.

Inte bara information – tänk mer interaktivt!

På samma sätt som du utgår från en tänkt besökare när du utformar text, illustrationer, filmer och foton till webbplatsen, kan du också tänka när det gäller interaktiva funktioner. Alltså funktioner där besökaren blir delaktig i webbplatsen.

Vilken individuell information kan besökarna få när de loggar in? Utgå från vad dina kunder brukar fråga om när de ringer eller e-postar. Vill kunderna ge feedback på produkterna, lämna kommentarer till dina artiklar eller till och med skicka upp egna bilder eller filmer? Se till exempel hur Cool Stuff låter kunderna lägga upp egna filmer om hur de använder produkterna…

Kanske kan du bygga upp en samlingsplats för din målgrupp, där de möts på din webbplats för att diskutera olika problem och utbyta erfarenheter på olika sätt. Inom den bransch eller det område där du är verksam. Vore inte det en fantastisk möjlighet att väcka intresse för dina produkter? Tänk i de här banorna när du bläddrar vidare här på webbplatsen – kanske finns det interaktiva funktioner som kunderna skulle uppskatta, men som du helt enkelt inte tänkt på tidigare?

Om 

Webbutvecklare, entreprenör, kommunikatör, drömmare och diversearbetare. Har drivit egna företag i 15 år. Läs mer om mina tjänster på Smidig Webbyrå.