Följ upp och justera säljprocessen

Att installera ett statistikverktyg och mäta vad besökarna gör, är bara det första steget i webbplatsens evolution. För att steg för steg förbättra säljprocessens olika delar, krävs ett systematiskt arbete med att följa upp siffrorna, tolka, utvärdera och sedan justera säljprocessens olika element.

Trattmodellen för löpande uppföljning

För att illustrera en säljprocess kan det vara användbart att använda en trattmodell. Den visar vilka steg som ingår i säljprocessen, hur många personer som gått vidare till respektive steg, samt hur många procent som gått vidare från ett steg till ett annat.

Säljprocess

För att trattmodellen ska bli meningsfull måste ni först bestämma vad det är ni mäter, och hur ni ska följa utvecklingen. Till exempel kanske ni väljer att mäta säljprocessen för en vecka, och jämföra siffrorna med veckan innan. Det är ett väldigt grundläggande arbetssätt.

Medveten utveckling kräver tester

Ett arbetssätt som kan ge en betydligt snabbare utveckling är att testa olika varianter av ett visst element i säljprocessen, för att se vilken utformning som fungerar bäst. Testa exempelvis olika annonser eller olika annonseringskanaler, ge dem så lika förutsättningar som möjligt och ställ resultaten mot varandra.

Då kan det vara meningsfullt att dela upp den övergripande uppföljningen i flera mindre delar – till exempel att göra ett trattdiagram för varje kampanj.

De tekniska förutsättningarna

För att testerna ska bli träffsäkra, krävs att ni har rätt förutsättningar både tekniskt och när det gäller utformningen av säljprocessernas olika element. Att testa olika landningssidor kan hjälpa mycket, eftersom de är enkla att mäta jämfört med kompletta webbplatser. Det är förstås också viktigt att ha ett kompetent statistik- och analysverktyg. Jag rekommenderar Google Analytics.

Sedan gäller det att webbplatsen som sådan är byggd på ett sätt som gör den enklare att mäta. Du behöver kunna skicka kampanjkoder i länkadresserna till dina landningssidor. Sökvägarna till de olika sidorna ska vara sökmotorvänliga, så att de kan spåras som individuella sidor av analysverktyget. Du behöver kunna skicka spårningskoder till statistikverktyget vid olika händelser, exempelvis när ett mål är uppnått eller ett köp är genomfört. Då kan du följa upp e-handeln extremt noga genom exempelvis Google Analytics.

Först när webbplatsen är utformad för att stödja analysverktyget, kan du få det beslutsunderlag som krävs för att effektivisera säljprocessen. Den goda nyheten är att när du väl har rätt beslutsunderlag, så är det väldigt enkelt att ta besluten!

Om 

Webbutvecklare, entreprenör, kommunikatör, drömmare och diversearbetare. Har drivit egna företag i 15 år. Läs mer om mina tjänster på Smidig Webbyrå.