Kategori: Automatisering

Foto: Images Money

Billogram automatiserar administrationen

Billogram är ett svenskt faktureringssystem som gör det möjligt att automatisera mycket av administrationen. Genom smarta betalningsflöden och ett väl utvecklat API kan du slippa onödigt arbete och integrera ekonomifunktioner i webbsystemet på ett mycket trevligt sätt.

Foto: Niklas  Freidwall

Händelsebaserade automatiska e-postutskick

För alla företag finns det en massa händelser som skulle kunna generera ett e-postmeddelande som uppskattas av kunden, medlemmen eller besökaren. Identifiera händelserna och utforma breven medvetet!

Foto: tico_24

Autoresponders med en annan tideräkning

Automatiska e-postutskick kan inte bara vara enkelspåriga scheman som bygger på mottagarens anmälningsdatum. Ibland är det mer praktiskt med nedräkningar till ett visst datum, eller att basera utskicket på något annat datum som mottagaren angett.

Foto: kenji ross

Automatisk bearbetning med autoresponders

Autoresponders är ett slags schemalagd e-post, där en brevserie skickas ut till mottagarna med givna intervaller. De kan användas för att bygga upp en relation med potentiella kunder och att utveckla relationen med befintliga kunder – utan manuellt arbete.

Foto: Dustin Askins

Pimpa dina bekräftelsebrev

Det finns många tillfällen då automatiska e-postutskick kan stärka relationen med leads och kunder. I första delen av denna artikelserie går vi igenom hur bekräftelsebreven kan bli mindre tråkiga och mer användbara och inspirerande.