Foto: Jacob Bøtter

Beslutet du behöver fatta innan något annat

Innan du köper annonsutrymme, börjar utforma kommunikationsmaterial och bygga webbplatsen finns det en grundläggande fråga att ta ställning till. Ska du utgå från din egen känsla eller från besökarnas beteende?

Foto: Elvert Barnes

Gör sajten enkel att uppdatera

För att webbplatsen ska hållas uppdaterad efter själva utvecklingsprojektet, krävs att den känns enkel att administrera. Det finns många sätt att underlätta det löpande arbetet när man bygger en ny sajt.

Foto: Moyan Brenn

Några idéer om viral marknadsföring

Vanliga exempel på viral spridning handlar om gulliga bilder eller roliga filmklipp. De är inte så användbara för de flesta företag. Här kommer några exempel på viral spridning som kan hjälpa till med marknadsföringen.

Foto: Robert Scoble

Ny webbplats? Några ord om sökmotorer…

När du bygger en ny sajt, är det några saker du redan från start behöver tänka på, för att lägga en bra grund för synlighet i Google och andra sökmotorer. Resten kan du fixa längre fram.

Foto: Niklas  Freidwall

Händelsebaserade automatiska e-postutskick

För alla företag finns det en massa händelser som skulle kunna generera ett e-postmeddelande som uppskattas av kunden, medlemmen eller besökaren. Identifiera händelserna och utforma breven medvetet!

Foto: tico_24

Autoresponders med en annan tideräkning

Automatiska e-postutskick kan inte bara vara enkelspåriga scheman som bygger på mottagarens anmälningsdatum. Ibland är det mer praktiskt med nedräkningar till ett visst datum, eller att basera utskicket på något annat datum som mottagaren angett.