Tagg: Autoresponders

Foto: tico_24

Autoresponders med en annan tideräkning

Automatiska e-postutskick kan inte bara vara enkelspåriga scheman som bygger på mottagarens anmälningsdatum. Ibland är det mer praktiskt med nedräkningar till ett visst datum, eller att basera utskicket på något annat datum som mottagaren angett.

Foto: kenji ross

Automatisk bearbetning med autoresponders

Autoresponders är ett slags schemalagd e-post, där en brevserie skickas ut till mottagarna med givna intervaller. De kan användas för att bygga upp en relation med potentiella kunder och att utveckla relationen med befintliga kunder – utan manuellt arbete.